Dit is de website van BGMK RELATIE/BREUK VZW (Belangenverdediging van Gescheiden Mensen en hun Kinderen), afgekort BGMK VZW.

BESCHERMING VAN UW PRIVACY – VERANTWOORDELIJKE VERWERKER

BGMK VZW wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

BGMK VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

In deze Privacyverklaring worden naast ons privacy beleid de praktijken en keuzes beschreven die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op onze startpagina.

1. TOELATING TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het staat u vrij onze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze diensten en activiteiten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Verkiest u toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan BGMK VZW geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

2. VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, titel, graad, e-mailadres). Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VZW BGMK of die van een derde partij.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VZW BGMK of die van een derde partij.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat u het doel van deze verwerking kent.

3. DOEL VAN DE REGISTRATIE EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

BGMK VZW hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden:

  • In het kader van onze communicatie met u.

  • Voor het beheer van het klantenbestand.

  • Om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten van BGMK VZW.

BGMK VZW kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die u naar onze website leidde, of waarlangs u onze website verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor de gebruikers.

4. MOGELIJKHEID TOT RAADPLEGING EN/OF CORRECTIE

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens in ons bezit. U kunt ook kosteloos alle incorrecte gegevens laten rechtzetten. In beide gevallen hoeft u enkel een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief naar:
BGMK VZW Romeinse Kassei 57, 3700 Tongeren.

Voeg steeds een fotokopie van uw identiteitskaart toe, zodat BGMK VZW op gepaste wijze kan nagaan of uw aanvraag gegrond is.

5. RECHT VAN VERZET

Wenst u zich te verzetten tegen enige verdere verwerking van uw gegevens door BGMK VZW, mail dan uw aanvraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of stuur een brief naar:
BGMK VZW Romeinse Kassei 57, 3700 Tongeren.

6. VRAGEN EN KLACHTEN

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens, kunt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief naar:
BGMK VZW Romeinse Kassei 57, 3700 Tongeren.

In geval van een klacht zal BGMK VZW alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel.

7. OPMERKINGEN

Gezien de privacywetgeving steeds in evolutie is, kan het privacy beleid zonder voorafgaande waarschuwing worden aangepast. Het beleid is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.